Rodzina 500+ – informacje ogólne

Od 1 stycznia 2022 roku przyjmowaniem nowych wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), wniosków na nowy okres zasiłkowy oraz ich realizacją zajmuje się  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. oraz prowadzi sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego, które są w toku.