Informacja dla osób Głuchych i słabosłyszących

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizując zapisy ustaw o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom Głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  • Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy baner lub link https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=OPS_Krosno_Odrz