Dodatki energetyczne – druki do pobrania

Informujemy, że w dniu 3 stycznia 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), która wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.