Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Celem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020 współfinansowanego z budżetu państwa jest zapewnienie wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.