Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

“Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje w 2023 r. program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Krosno Odrzańskie na 2023 rok w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Opieka na odległość na podstawie programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim przystępuje do realizacji „opieki na odległość” realizowanej na podstawie programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Krosno Odrzańskie na 2023 rok w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i zaprasza chętnych do uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok  2023 – Moduł II.

“Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje w 2023 r. wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 –  finansowany ze środków budżetu państwa.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

“Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje w 2022 r. wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 –  finansowany ze środków budżetu państwa.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.