OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

do realizacji zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn “Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobą uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy krosno odrzańskie” 

SPOTKANIE PARTNERSKIE

W dniu 29.09.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim odbyło się drugie w 2016 r. spotkanie członków podpisanego partnerstwa, w ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2015-2017 „Mamo, tato chcę być z wami”.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowywaniu i dostarczaniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.