Wyniki konkursów

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „ Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ” oraz „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ”