Otwarte konkursy na zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

„Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

Zarządzenie Nr 161/23 z dnia 16 listopada 2023 r.

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

Zarządzenie Nr 160/23 z dnia 16 listopada 2023 r.