“Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje w 2023 r. program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Krosno Odrzańskie na 2023 rok w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania:  22 250,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 17 800,00 zł

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.