Opieka na odległość na podstawie programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim przystępuje do realizacji „opieki na odległość” realizowanej na podstawie programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Krosno Odrzańskie na 2023 rok w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i zaprasza chętnych do uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok  2023 – Moduł II.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim przystępuje do realizacji Modułu II Programu Korpus Wspieraj Seniora – edycja 2023 , mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Wsparcie adresowane jest do osób, które ukończyły 65 lat, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

Nieodpłatnie otrzymana opaska na nadgarstek monitoruje stan zdrowia Seniora. Umieszczony na niej przycisk SOS umożliwia połączenie głosowe z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału z opaski zostanie zorganizowana pomoc adekwatna do zaistniałej sytuacji.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w Programie przyjmują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10h, pokój nr 8 oraz pokój nr 9.

Informacje telefoniczne w sprawie Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 68 383 3360.