Koniec wykluczenia. Początek wielkiej przygody.

Fundacja Sowelo zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest doprowadzenie 40 mieszkańców wybranych gmin woj. Lubuskiego z niepełnosprawnościami, bez zatrudnienia, w wieku 18+ do włączenia społecznego i uzyskania oraz utrzymania zatrudnienia poprzez poprawienie ich sytuacji psychospołecznej oraz podniesienie ich kwalifikacji/kompetencji społecznych i zawodowych i doświadczenia zawodowego w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.01.2022-31.12.2022.