Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt zadania: 48 959,00 zł.

Wartość dofinansowania: 48 959,00 zł.

Program realizowany w Gminie Krosno Odrzańskie kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.