Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 21-27 lutego obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Wzorem lat ubiegłych na terenie powiatu krośnieńskiego utworzone będą punkty konsultacyjne, w których osoby dyżurujące udzielą niezbędnych w tym zakresie informacji. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej, interdyscyplinarnej pomocy w postaci konsultacji.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 21 do 27 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Wzorem lat ubiegłych w przedsięwzięcie włączyli się także policjanci powiatu krośnieńskiego, którzy wspólnie z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony ofiar przestępstw, będą informować osoby pokrzywdzone o przysługujących im prawach. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż pomoc nie kończy się na jednej poradzie. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mają możliwości skorzystania ze wsparcia podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną finansową z Funduszu Sprawiedliwości. W celu otrzymania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości, prosimy w pierwszej kolejności kontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 . Aktualna lista organizacji dostępna jest na stronie  Lista organizacji świadczących pomoc materialną i niematerialną z Funduszu Sprawiedliwości

Zapraszamy do skorzystania z punktów konsultacyjnych utworzonych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, a także zapoznania się z uprawnieniami i obowiązkami osób pokrzywdzonych przestępstwem.  

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości