„Z BABĄ – PRZECIW PRZEMOCY” BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest partnerem projekt pn. „Z BABĄ – PRZECIW PRZEMOCY”. Natomiast liderem projektu jest Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA.

W ramach projektu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim odbywać się będą bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Wszystkie osoby zainteresowane bezpłatnym wsparciem psychologicznym i /lub prawnym proszone są o zgłaszanie się osobiste lub telefonicznie do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10h w następujących dniach i godzinach:

– poniedziałek w godz. 7.30-16.30,

– wtorek – czwartek w godz. 7.30-15.30,

– piątek w godz. 7.30-14.30.

Telefon do kontaktu: 68 383 3360.

Projekt realizowany jest w ramach programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”, a finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedziba w Brukseli.

Więcej informacji na temat projektu pod linkiem:

https://baba.org.pl/index.php/z-baba-przeciw-przemocy/