Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”