Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie krośnieńskim

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonują 2 punkty w dwóch miejscowościach, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie. 

Jak skorzystać ze wsparcia

Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady: pod numerem 507 025 963 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00)

Możliwość bezpośredniego zapisu online pod adresem: https://np.ms.gov.pl/ 

Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach zlokalizowanych w Gubinie i Krośnie Odrzańskim, jednakże w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Obowiązują zapisy!

Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 507 025 963 oraz na stronie internetowej: https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-krosnienski/

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów

Powiatowy Urząd Pracy Filia w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
poniedziałek – piątek: 12.00-16.00

Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie 
poniedziałek, wtorek, piątek: 11.00-15.00;
środa, czwartek: 15.00-19.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne. Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

  • – nr tel. 515 856 516 w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach od 13.00-14.00

Bezpłatne porady korespondencyjne:

  • – e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
  • – listownie –   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra


Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia. Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  

Szczegółowe informacje:    https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-krosnienski/