Nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych – NSP 2021

Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, jako Gminny Komisarz Spisowy w Krośnie Odrzańskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 roku z możliwością przedłużenia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach i Biuletynie Informacji Publicznej.
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/6133/Nabor_kandydatow_na_terenowych_rachmistrzow_spisowych__E2_80_93_NSP_2021/