Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Uczestnikami projektu będzie min. 60 z 85 mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego powyżej 18 roku życia, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym należących co najmniej do 1 z wymienionych grup.