Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

„Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”