Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Celem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020 współfinansowanego z budżetu państwa jest zapewnienie wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia będzie polegała  w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,  w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Dzięki Programowi osoby w wieku powyżej 70 lat, które nie mają rodziny w swoim najbliższym otoczeniu, uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu.

Pomoc obejmuje realizację zakupów za środki finansowe seniora. Nie ma możliwości finansowania ich z Programu.

SENIORZE! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś wolę o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Powiedz czego potrzebujesz?
  3. W dni urzędowania pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i zorganizuje pomoc.