OSP Czarnowo współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim na rzecz pomocy żywnościowej dla lokalnej społeczności

W dniu 23 kwietnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnowie oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, przekazał  kolejne paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących samotnych seniorów z Gminy Krosno Odrzańskie oraz rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego.

Do mieszkańców Gminy, tym razem, trafiło ok. 600 kg żywności. Paczki dostarczyli strażacy z OSP Czarnowo. Akcja przebiegła bardzo sprawnie.

Pomoc żywnościowa pochodzi z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).