Komunikat w sprawie ograniczenia pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

W trosce o bezpieczeństwo osób związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (koronawirus), informujemy, że od 17 marca 2020 r.  do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim  zostaje zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy załatwiać telefonicznie, drogą mailową, za pośrednictwem ePUAP lub w późniejszym terminie.

 • – numery telefonów:
  • – sekretariat – 68 383 3360;
  • – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 799 083 495;
  • – świadczenie wychowawcze (500+) – 573 958 686;
  • – asystenci rodziny – 515 569 308;
  • – pracownicy socjalni – 515 569 318.

Informujemy, że wypłaty świadczeń odbywać się będą planowo.

Osoby, które zadeklarowały odbiór gotówki w kasie Ośrodka otrzymają wypłaty świadczeń w formie przekazu pocztowego.