Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. “Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 10.02.2020 r. do 31.12.2020 r.”