Ogłoszenie o wyborze ofert

dotyczących realizacji zamówienia polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.