Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.