Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r.