Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2018 r posiłku w tym gorącego w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.