Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.11.2017 r. do 31.12.2017 r.   – konkurs uzupełniający na 2017 r.” ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 175/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 września 2017 r.