Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r. – konkurs uzupełniający” ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 122/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 lipca 2017 r.