OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

do realizacji zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.