SPOTKANIE PARTNERSKIE

W dniu 29.09.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim odbyło się drugie w 2016 r. spotkanie członków podpisanego partnerstwa, w ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2015-2017 „Mamo, tato chcę być z wami”.

Podczas spotkania omówione zostały zrealizowane działania na rzecz dzieci i rodzin w roku 2016 oraz zaplanowano kolejne działania w ramach w/w programu na rok 2017.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SPOTKANIA ZA AKTYWNY UDZIAŁ W ROZMOWACH.