Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowywaniu i dostarczaniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.