Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – Zakres świadczeń usługi opiekuńcze – Zakres świadczeń specialistyczne usługi opiekuńcze (w tym dla osób z zabudzeniami psychicznymi)