Załatw sprawę

Kasa (Tylko w dni wypłaty świadczeń)

Poniedziałek: 11:00-14:00

Dodatki mieszkaniowe

  • pokój nr 12, tel. 68 383 33 65

Świadczenia rodzinne

  • pokój nr 4, tel. 68 383 33 75

Fundusz alimentacyjny

  • pokój nr 4, tel. 68 383 33 79

Świadczenia 500+ (Świadczenia Wychowawcze)

  • pokój nr 7, tel. 68 383 33 78

Pomoc Społeczna

  • pokój nr 13, tel. 68 383 33 62

Pracownicy Socjalni

  • pokój nr 8,9, tel. 68 383 33 68, 68 383 33 66

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 17.00