Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2019 (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi 14 grudnia 2019 r. (sobota)

Ogłoszenie o wyborze ofert

dotyczących realizacji zamówienia polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert

dotyczących realizacji zamówienia polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowywaniu i dostarczaniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku jednego gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

500+ na każde dziecko

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny.

Informacja o awarii systemu

Informujemy, że w wyniku awarii oprogramowania do automatycznej wysyłki mailów z programu Świadczenia Wychowawcze w dniu wczorajszym, tj. 2 lipca 2019 r. do niektórych z Państwa dotarły wiadomości z błędnymi komunikatami. Poprawna informacja dotycząca przyznania świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 jest następująca: 

Zaproszenie na prelekcję

Burmistrz Krosna Odrzańskiego oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszają na prelekcję pt.: „Reaguj na przemoc”, która odbędzie się 25 stycznia o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Gostchorzu. Prelekcję poprowadzi Anita Kucharska-Dziedzic – Prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA.