Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc Społeczna - Komunikat

Zmiana wysokości kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 163) od dnia 1 października 2015 r. uległy zmianie kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 1. Kryteria dochodowe wynoszą obecnie:
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie – 514,00 zł.
 2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą obecnie:
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit.c lub d z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) –  606,00 zł,
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka pol­skiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  –  1.335,00 zł,
  • maksymalna kwota zasiłku stałego – 604,00 zł,
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 288,00 zł.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
  ul. Piastów 10H
  66-600 Krosno Odrzańskie