Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, w związku z ustanowieniem programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne informuje:

Dnia 27 września 2011 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł. miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek osób uprawnionych.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w terminie do 31 października 2011 roku.

Osoby, które nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po dniu 31.10.2011 r. winny złożyć wniosek w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 h, pok. nr 4 lub tel. 68 383 33 7568 383 33 75 .
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
    ul. Piastów 10H
    66-600 Krosno Odrzańskie