Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjn

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zostało 8 czerwca 2012 r. podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw ( poz.641).

Zmiana polega na przedłużeniu do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( Dz. U. poz.551)

Szczegółowe informacje oraz Wnioski o przyznanie świadczeń są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 h, pok. nr 4 lub tel. 68 383 33 7368 383 33 73 oraz na stronie internetowej: ops.krosnoodrzanskie.pl
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
    ul. Piastów 10H
    66-600 Krosno Odrzańskie