Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

informacja

I N F O R M A C J A

 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2013 r. poz. 984/  odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z ustawą  odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba:

-  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych / tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180/, ,

-   która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

-   która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. /M.P. z 2018 r. poz. 450/ wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną   -  wynosi 11,35 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób -   wynosi 15,77 zł/miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób -  wynosi 18,92 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać   w godzinach urzędowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów nr 10 H, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 68 3833365.
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
    ul. Piastów 10H
    66-600 Krosno Odrzańskie