Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

zobacz więcej zdjęć
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2, ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu

STAŻU DO ANGAŻU

zobacz więcej zdjęć
STAŻU DO ANGAŻU   JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw&

Jeśli dziecku dzieje się krzywda - poradnik

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje w Państwa ręce Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik powstał w ramach realizacji pr

Bezpłatna Pomoc Prawna

zobacz więcej zdjęć
Bezpłatna Pomoc Prawna 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn "Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobą uprawnionym w miejscu zamieszkania

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT   do realizacji zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku posiłków w ramach reali

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowywaniu i dostarczaniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku posiłków w ramach realizacji wie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakres świadczeń usługi opiekuńcze - Zakres świadczeń specialistyczne usługi opiekuńcze (w tym dla osó
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H
66-600 Krosno Odrzańskie