Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

zobacz więcej zdjęć
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

Wyniki otwartego konkursu ofert

zobacz więcej zdjęć
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkani

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

zobacz więcej zdjęć
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

Informujemy

Informujemy, że w dniu 31 października 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim będzie zamknięty

Świadome rodzicielstwo

zobacz więcej zdjęć
Świadome rodzicielstwo

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W DNIU 6 PAŹDZERNIKA 2017 R. W WYNIKU ORKANU KSAWERY

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W DNIU 6 PAŹDZERNIKA 2017 R. W WYNIKU ORKANU KSAWERY FORMY POMOCY Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

zobacz więcej zdjęć
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkan
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H
66-600 Krosno Odrzańskie