Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności


Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na codziennym przygotowaniu i dostarczaniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2019 roku jednego gorącego posiłku

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem będzie udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odr

Wyniki otwartego konkursu ofert

Świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Kro

Nowe Otwarcie 2021-2027

Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027". Podczas konferencji  omówione zostaną

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu

Zasady postępowania w czasie upałów

W związku z panującymi upałami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim przypomina o przestrzeganiu  podstawowych zasad postępowania w czasie upałów. Przystosowanie

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowywaniu i dostarczaniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku jednego gorącego posiłku w ramach reali

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r.

Wojewoda Lubuski 19 kwietnia 2018 r. ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku. Dofinanso

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psyc
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H
66-600 Krosno Odrzańskie