Projekt aktywizacyjny dla osób bezrobotnych i niezarejestrowanych w urzędzie pracy

W 2021 i 2022 roku realizowany jest projekt pn. „Aktywna ścieżka do zatrudnienia” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Projekt realizuje firma Nestor Group Bartosz Berkowski.

„Dobry Start” z ZUS

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Uwaga Odbiorcy Świadczenia DOBRY START

Od 01 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim będzie czynny w godzinach 7:30 – 15:30. Natomiast w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 22.03.2021 r. do 31.12.2021 r.