Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Uwaga Odbiorcy Świadczenia DOBRY START

Od 01 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim będzie czynny w godzinach 7:30 – 15:30. Natomiast w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 22.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych – NSP 2021

Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, jako Gminny Komisarz Spisowy w Krośnie Odrzańskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Materiały promocyjne świadczenia 500+

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Uczestnikami projektu będzie min. 60 z 85 mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego powyżej 18 roku życia, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym należących co najmniej do 1 z wymienionych grup.