Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowywaniu i dostarczaniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2021 roku jednego gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Celem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020 współfinansowanego z budżetu państwa jest zapewnienie wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Problemy społeczne w opinii środowiska lokalnego – ankieta

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Kierujemy ją do mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie w celu zapoznania się z Państwa opiniami i potrzebami. Wiedza, którą uzyskamy dzięki tej ankiecie posłuży nam do opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021- 2027”.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Gmina Krosno Odrzańskie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

#GaszynChallenge dla Mii

Dziękujemy Urzędowi Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbiu za nominacje do akcji #gaszynchallenge. Zasady wyzwania są proste – wystarczy zrobić 10 pompek lub przysiadów i wpłacić min. 5 złotych na dzieci chore na SMA. My postanowiliśmy wesprzeć w tej ciężkiej walce małą Mię.