Kolejna pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy

W dniu 1 czerwca b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnowie oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, po raz kolejny przekazał  paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.

OSP Czarnowo współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim na rzecz pomocy żywnościowej dla lokalnej społeczności

W dniu 23 kwietnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnowie oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, przekazał  kolejne paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących samotnych seniorów z Gminy Krosno Odrzańskie oraz rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego.

Zbiórka żywności „Dla Seniora”

Punkt Opieki PCK w Krośnie Odrzańskim we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zwraca się z prośbą do wszystkich o wielkim sercu o wsparcie w zbiórce żywności oraz środków higienicznych w akcji ” Żywność dla Seniora”.

Akcja: Strażacy dla Seniorów

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie ruszyła z akcją STRAŻACY DLA SENIORÓW. Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie wytypowani przez krośnieński OPS, otrzymali pączki które zostały rozwiezione przez naszych strażaków.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – rekrutacja

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 10.02.2020 r. do 31.12.2020 r.”