Z BABĄ – przeciw przemocy (pomoc prawna)

Oferujemy POMOC! Pomożemy zrobić Ci pierwszy krok. Przejdziemy przez to RAZEM! Oferujemy pomoc prawną. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy — zapraszamy w dniu 10 października 2022 r. w godz. 15:00 – 20:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Z BABĄ – przeciw przemocy (pomoc psychologa)

Oferujemy POMOC! Pomożemy zrobić Ci pierwszy krok. Przejdziemy przez to RAZEM! Oferujemy pomoc psychologa. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy — zapraszamy w dniu 19 października 2022 r. w godz. 8:30 – 13:30 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Dzień Seniora w ZUS!

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

Z BABĄ – przeciw przemocy (pomoc psychologa)

Oferujemy POMOC! Pomożemy zrobić Ci pierwszy krok. Przejdziemy przez to RAZEM! Oferujemy pomoc psychologa. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy zapraszamy w dniu 21 września 2022 r. w godz. 8:30 – 13:30 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Z BABĄ – przeciw przemocy (pomoc prawna)

Oferujemy POMOC! Pomożemy zrobić Ci pierwszy krok. Przejdziemy przez to RAZEM! Oferujemy pomoc prawną. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy zapraszamy w dniu 12 września 2022 r. w godz. 15:00 – 20:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Nieodpłatna Pomoc Prawna – Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Krośnieński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie krosnieńskim w 2022 r.”

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.